Kerstactie

Deze actie wordt georganiseerd in samenwerking met stichting Weeshuis Egyam Ghana*.

Doelstelling
Het oprichten en exploiteren van een weeshuis in het dorp Egyam in Ghana en het verlenen van incidentele hulp in noodsituaties. Het weeshuis moet in de toekomst met steun van de Ghanese overheid meer zelfredzaam worden. Door een goede opvoeding en educatie worden de kinderen een betere toekomst gegeven.

Kerstactieopbrengst
Voor de exploitatie van het weeshuis en voor de educatie van de kinderen. De vervolgopleidingen na de basisschool nl. secondary highschool en university moeten betaald worden.

Wilt u zelf ook donateur worden?
Om de toekomst van het weeshuis veilig te stellen, kunt u vaste bijdrage per maand (vanaf € 10,-) doneren. Daarbij is er de mogelijkheid voor bedrijven of particulieren om een student te sponsoren (€ 50,- per maand is ongeveer kostendekkend). Ook vanuit Ghana zal er zo mogelijk worden ondersteund door kerk, bedrijven en particulieren.

Meer informatie vindt u op: www.weeshuisghana.nl

*Bij deelname aan deze actie blijven onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Arnhem, van kracht.